Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Զեղչերի և այլ ակցիաների նոր կարգավորումները

2022 թվականի հուլիսի 31-ից ուժի մեջ են մտնել Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ ընդունված «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքը և հարակից օրենքները, որոնցով կարգավորումներ են սահմանվել զեղչերի և այլ ակցիաների համար՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=166207:


Նշված կարգավորումները տարածվում են 2022 թվականի հուլիսի 31-ից հետո հայտարարվող ակցիաների վրա: