SCPEC
Հայ Eng Рус
Սկիզբ|Հետադարձ կապ|ՀՏՀ|Կայքի քարտեզ
 Փնտրել
Նախագահի ողջույնի խոսք
Առաքելությունը եւ նպատակները
Գործունեության շրջանակները
Հանձնաժողովի լիազորությունները
Նախագահի լիազորությունները
Պատմությունը
Կառուցվածքը
Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
Թափուր աշխատատեղեր
Անվանացանկ
Հաստիքային ցուցակ
Կադրերի ռեզերվ


ՄԱԿ-ի գնահատման 6-րդ համաժողով

Հայաստան.փորձագիտական գնահատման զեկույց

Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի անդամ

ՀՔՄԽ 44-րդ հերթական նիստ, 13-15 ապրիլ 2016, ք.Երևան


Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Միջազգային մրցակցության ցանց կազմակերպության անդամ

ՄՄՑ 16-րդ տարեկան համաժողովը
Ստացեք Adobe Reader
 


Հաստատված է
ՀՀ տնտեսական մրցակցությանպաշտպանության
պետական հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի
2019 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 155-Ա հրամանով

 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ

 

 1. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար (ծածկագիր՝ 45-Ղ1-1).

 2.  տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (ծածկագիր՝ 45-Ղ2-1).

 3.  տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 45-32.1-Ղ3-1).

 4.  տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 45-32.1-Ղ4-1).

 5. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 45-32.1-Մ1-1).

 6.  տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 45-32.1-Մ1-2).

 7.  տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնի ավագ իրավաբան (ծածկագիր՝ 45-32.1-Մ3-1).

 8. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 45-32.1-Ղ4-2).

 9. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 45-32.1-Մ1-3).

 10. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 45-32.1-Մ1-4).

 11. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության ավագ իրավաբան (ծածկագիր՝ 45-32.1-Մ3-2).

 12. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության ավագ իրավաբան (ծածկագիր՝ 45-32.1-Մ3-3).

 13. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Ղ3-1).

 14. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության գերիշխող դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների վերահսկողության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Ղ4-1).

 15. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության գերիշխող դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Մ1-1).

 16. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության գերիշխող դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Մ1-2).

 17. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության գերիշխող դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների վերահսկողության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Մ3-1).

 18. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության գերիշխող դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների վերահսկողության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Մ3-2).

 19. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Ղ4-2).

 20. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Մ1-3).

 21. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Մ1-4).

 22. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Մ1-5).

 23. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Մ1-6).

 24. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.2-Մ3-3).

 25. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Ղ3-1).

 26. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչութ\յան ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Ղ4-1).

 27. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Մ1-1).

 28. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Մ1-4).

 29. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Մ3-1).

 30. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Մ3-3).

 31. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Ղ4-2).

 32. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Մ1-2).

 33. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Մ1-3).

 34. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Մ1-5).

 35. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.3-Մ3-2).

 36. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 45-32.4-Ղ3-1).

 37. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության առաջին բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 45-32.4-Ղ4-1).

 38. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.4-Մ1-1).

 39. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.4-Մ1-2).

 40. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության առաջին բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.4-Մ3-1).

 41. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության երկրորդ բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 45-32.4-Ղ4-2).

 42. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության երկրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.4-Մ1-3).

 43. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության երկրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.4-Մ1-4).

 44. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության երկրորդ բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.4-Մ3-2).

 45. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 45-32.5-Ղ3-1).

 46. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.5-Մ1-1).

 47. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.5-Մ1-2).

 48. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.5-Մ1-3).

 49. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-32.5-Մ1-4).

 50. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի քարտուղարության պետ (ծածկագիր՝ 45-33.1-Ղ4-1).

 51. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի քարտուղարության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-33.1-Մ2-1).

 52. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի քարտուղարության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-33.1-Մ2-2).

 53. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 45-33.1-Մ3-1).

 54. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վարչատնտեսական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 45-33.2-Ղ3-1).

 55. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վարչատնտեսական վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 45-33.2-Ղ4-1).

 56. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ (ծածկագիր՝ 45-33.3-Ղ4-1).

 57. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահ (ծածկագիր՝ 45-33.3-Մ2-1).

 58. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 45-33.4-Ղ4-1).

 59. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ (ծածկագիր՝ 45-33.4-Մ2-1):

 

 

 

 

Վերեւ Տպել
08/07/2020
 
 
This website was developed with the assistance of the United States Agency
for International Development (USAID).
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.