SCPEC
Հայ Eng Рус
Սկիզբ|Հետադարձ կապ|ՀՏՀ|Կայքի քարտեզ
 Փնտրել
Փոստային հասցե
Հեռախոսագիրք
Տուգանքների վճարման ռեկվիզիտներ

ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ը կազմավորվել է 2001 թվականին

ՄԱԿ-ի գնահատման 6-րդ համաժողով

Հայաստան.փորձագիտական գնահատման զեկույց

Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի անդամ

ՀՔՄԽ 44-րդ հերթական նիստ, 13-15 ապրիլ 2016, ք.Երևան


Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Միջազգային մրցակցության ցանց կազմակերպության անդամ

ՄՄՑ 16-րդ տարեկան համաժողովը
Ստացեք Adobe Reader
 
Հեռախոսագիրք
Հանձնաժողովի նախագահ
 Գեղամ Գեւորգյան
Հեռ.՝ (+37410) 545 637 Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ gegham.gevorgyan@competition.am
Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
 Պավել Ղալթախչյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (310) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ p.ghaltakhchyan@competition.am
Հանձնաժողովի անդամ
 
Հեռ.՝ (+37410) 545 679; (+37410) 541 900 (221) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Հանձնաժողովի անդամ
 Դավիթ Հովհաննիսյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (217) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ d.hovhannisyan@competition.am
Հանձնաժողովի անդամ
 Արտյոմ Հովհաննիսյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (212) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ a.hovhannisyan@competition.am
Հանձնաժողովի անդամ
 
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (220) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Հանձնաժողովի անդամ
 Անահիտ Սարգսյան
Հեռ.՝ (+37410) 542 005 Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ a.sargsyan@competition.am
Նախագահի խորհրդական
 Գայանե Սահակյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (334) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ press@competition.am
Նախագահի խորհրդական
 Խաչիկ Կարապետյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (317) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ accountancy@competition.am
Մեթոդաբանության և ծրագրերի մշակման վարչության պետ
 Արման Մանասերյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (232) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ a.manaseryan@competition.am
Մեթոդաբանության և ծրագրերի մշակման վարչության պետի տեղակալ
 Արսեն Պետրոսյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (322) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Վերահսկողության վարչության պետ
 Մանուկ Միքայելյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (231) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ m.mikayelyan@competition.am
Վերահսկողության վարչության ստուգումների բաժնի պետ - վարչության պետի տեղակալ
 
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (135) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Վերահսկողության վարչության անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության բաժնի պետ - վարչության պետի տեղակալ
 Արեգ Հովհաննիսյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (335) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ a.hovhannisyan@competition.am
Վերահսկողության վարչության հաշվառման և հսկողության իրականացման բաժնի պետ - վարչության պետի տեղակալ
 Զարուհի Մելքումյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (229) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Վերլուծության և մրցակցության գնահատման վարչության պետ
 Գնել Ալավերդյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (228) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ g.alaverdyan@competition.am
Վերլուծության և մրցակցության գնահատման վարչության պետի տեղակալ
 Դավիթ Փինաչյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (230) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Վերլուծության և մրցակցության գնահատման վարչության առաջին բաժնի պետ - վարչության պետի տեղակալ
 Աննա Պետրոսյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (233) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Վերլուծության և մրցակցության գնահատման վարչության երկրորդ բաժնի պետ - վարչության պետի տեղակալ
 
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (226) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Իրավաբանական վարչության պետ
 Շուշան Սարգսյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (314) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Իրավաբանական վարչության վարչական վարույթի բաժնի պետ – վարչության պետի տեղակալ
 Գայանե Մուսայելյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (314) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի բաժնի պետ – վարչության պետի տեղակալ
 
Հեռ.՝ (37410) 541 900 (316) Ֆաքս՝ (37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Միջազգային համագործակցության վարչության պետ
 Անահիտ Միքաելյան
Հեռ.՝ (+37410) 545 679, 541 900 (325) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ a.mikaelyan@competition.am
Վարչատնտեսական վարչության պետ
 Արմեն Հայրապետյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (329) Ֆաքս՝ (+37410) 543 985 Էլ. հասցե՝
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ
 
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (318) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ accountancy@competition.am
Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ
 Անահիտ Աղաջանյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (333) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝ hrmd@competition.am
Ընդհանուր բաժնի պետ
 Անուշ Ստեփանյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (355) Ֆաքս՝ (+37410) 543 985 Էլ. հասցե՝ a.stepanyan@competition.am
Դիտանցումների բաժնի պետ
 Ռաֆայել Հարությունյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (319) Ֆաքս՝ (+37410) 563 985 Էլ. հասցե՝
Ներքին աուդիտի բաժնի պետ
 Զաբել Մաթոսյան
Հեռ.՝ (+37410) 541 900 (224) Ֆաքս՝ (+37410) 545 638 Էլ. հասցե՝ z.matosyan@competition.am
 
 
This website was developed with the assistance of the United States Agency
for International Development (USAID).
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.