SCPEC
Հայ Eng Рус
Սկիզբ|Հետադարձ կապ|ՀՏՀ|Կայքի քարտեզ
 Փնտրել
Հայտարարագրեր
Պարբերական հաշվետվություններ
Բողոքարկման կարգը


ՄԱԿ-ի գնահատման 6-րդ համաժողով

Հայաստան.փորձագիտական գնահատման զեկույց

Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի անդամ

ՀՔՄԽ 44-րդ հերթական նիստ, 13-15 ապրիլ 2016, ք.Երևան


Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Միջազգային մրցակցության ցանց կազմակերպության անդամ

ՄՄՑ 16-րդ տարեկան համաժողովը
Ստացեք Adobe Reader
 
Բողոքարկման կարգը
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) կողմից ընդունված վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում դրա պատճենը հասցեատիրոջը հանձնելուն հաջորդող օրվանից, եթե այդ ակտով ավելի ուշ ժամկետ սահմանված չէ: Վարչական ակտը կարող է բողոքարկվել վարչական եւ դատական կարգով:
 
1) Վարչական կարգով կարող է բողոքարկվել` վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից 10-օրյա ժամկետում («Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 9-րդ մաս) վարչական բողոք բերելու միջոցով, որի իրավական հիմքերը եւ կարգը սահմանվում է «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 69-74-րդ հոդվածներով:

2) Դատական կարգով կարող է բողոքարկվել`վարչական բողոքի քննարկման արդյունքներին համաձայն չլինելու դեպքում`բողոքի վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկամսյա ժամկետում, իսկ վարչական բողոք չբերելու դեպքում` Հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում («Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 9-րդ մաս) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով:
 
  
26/12/2017
 
 
This website was developed with the assistance of the United States Agency
for International Development (USAID).
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.