SCPEC
Հայ Eng Рус
Սկիզբ|Հետադարձ կապ|ՀՏՀ|Կայքի քարտեզ
 Փնտրել
Նախագահ
Հանձնաժողովի անդամները
Հայկ Կարապետյան
Վահե Չիբուխչյան
Տիգրան Մարկոսյան
Արեն Դանիելյան
Կարեն Սեդրակյան
Շուշան Սարգսյան


ՄԱԿ-ի գնահատման 6-րդ համաժողով

Հայաստան.փորձագիտական գնահատման զեկույց

Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի անդամ

ՀՔՄԽ 44-րդ հերթական նիստ, 13-15 ապրիլ 2016, ք.Երևան


Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Միջազգային մրցակցության ցանց կազմակերպության անդամ

ՄՄՑ 16-րդ տարեկան համաժողովը
Ստացեք Adobe Reader
 
Հանձնաժողովի անդամները
Հայկ Կարապետյան
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ
Տիգրան Մարկոսյան
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ
Շուշան Սարգսյան
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ
Վահե Չիբուխչյան
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ
 
Արեն Դանիելյան
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ
Կարեն Սեդրակյան
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ
02/08/2021
 
 
This website was developed with the assistance of the United States Agency
for International Development (USAID).
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.