Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Պետական գնումներ

2022 թվականին Հանձնաժողովի կարիքների համար իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք

2021 թվականին Հանձնաժողովի կարիքների համար իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք

2020 թվականին Հանձնաժողովի կարիքների համար իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք

2019 թվականին Հանձնաժողովի կարիքների համար իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք

2018 թվականին Հանձնաժողովի կարիքների համար իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք

2017 թվականին Հանձնաժողովի կարիքների համար իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք

2016 թվականին Հանձնաժողովի կարիքների համար իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք

2015 թվականին Հանձնաժողովի կարիքների համար իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք

2014 թվականին Հանձնաժողովի կարիքների համար իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք

2013 թվականին Հանձնաժողովի կարիքների համար իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք