Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Հանձնաժողովին կից հասարակական խորհուրդ

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին կից հասարակական խորհուրդը խորհրդակցական մարմին է, որն աջակցում է հանձնաժողովի գործունեությանը: Խորհրդի գործառույթներն են՝

  • աջակցել Հանձնաժողովին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտում շահագրգիռ և ազդակիր անձանց և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ համագործակցության զարգացմանը,
  • նպաստել տնտեսական գործունեության ազատության, ազատ տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանը, բարեխիղճ մրցակցության համար անհրաժեշտ միջավայր ապահովելուն, ձեռնարկատիրության զարգացմանը, ինչպես նաև սպառողների շահերի պաշտպանությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։

Խորհրդի կազմավորման և գործունեության կարգը

Խորհրդի անհատական կազմը