Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոններ

Մեթոդաբանության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) հայտարարում է Հանձնաժողովի մեթոդաբանության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասանագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 45-34.3-Մ1-5) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը

ավելին »