Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Փորձագետների ներգրավում

Անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչությունում (այսուհետ՝ Վարչություն) փորձագետ ներգրավելու համար Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Ակնկալվում է փորձագետի կողմից տնտեսավարող

ավելին »