Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Փորձագետների ներգրավում

Մեթոդաբանության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Ակնկալվում է փորձագետի կողմից ապրանքային շուկաների մրցակցային միջավայրի գնահատմանն ուղղված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում, տնտեսվարող սուբյեկտներից, պետական մարմիններից և

ավելին »

Անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Ակնկալվում է փորձագետի կողմից տնտեսավարող սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վերաբերյալ շփոթություն առաջացնող, մտավոր գործունեության արդյունքների օգտագործմամբ դրսևորվող անբարեխիղճ մրցակցության,

ավելին »

Իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը. Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի (այսուհետ նաև՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական վարչության

ավելին »

Մեթոդաբանության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) մեթոդաբանության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնում (այսուհետ՝ Բաժին) փորձագետ ներգրավելու մասին Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Ակնկալվում

ավելին »

Մրցակցության գնահատման և վերահսկողության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) մրցակցության գնահատման և վերահսկողության վարչության համակենտրոնացումների, պետական օժանդակության և պետական գնումների վերահսկողության բաժնում (այսուհետ՝ Բաժին) փորձագետ ներգրավելու մասին հայտարարություն Աշխատանքային

ավելին »

Անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչությունում (այսուհետ՝ Վարչություն) փորձագետ ներգրավելու համար Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Ակնկալվում է փորձագետի կողմից տնտեսավարող

ավելին »